Tečajevi poslovnog jezika

Poslovni njemački, engleski, talijanski, španjolski ili francuski

Kroz tečaj poslovnog njemačkog, engleskog, talijanskog, španjolskog ili francuskog razvijate vještine potrebne u komunikaciji u poslovnom okruženju kroz različite situacije kao vođenje sastanaka, pregovaranje, poslovni dopisi, upiti, ponude, reklamacije, ugovori, narudžbe i sve ostale situacije u kojima se možete naći u poslovnom kontekstu. Tečaj je usmjeren na aktualne teme iz svakodnevnog poslovnog života na kojem će polaznik trenirati svoje poslovno komuniciranje kroz komunikacijske, pisane i dr. vježbe.

Primjenjivat će se individualni, grupni, te rad u paru u cilju što boljeg snalaženja u poslovnom okruženju.

  • DINAMIKA: 2*2 / ili 1*3
  • FOND SATI: 48
  • CIJENA: 3.100,00 kn/411,44 EUR