RADIONICE

prijave na info@abc-strani-jezici.hr

 
  Broj šk.sati  Cijena Trajanje Dan/vrijeme održavanja  
NJEMAČKI  
PISANJE POSLOVNOG E-MAILA 4 šk.sata 480,00  kn 10.4. PET 16-17:30 https://abc-strani-jezici.hr/shop/cijena/radionice-poslovnog-jezika-njemackog-ili-engleskog
Priprema za razgovor za posao na njemačkom 4 ŠK.SATA 480,00 kn

3.4. 

PET 17-18:30 i 19-20:30 https://abc-strani-jezici.hr/shop/cijena/radionice-poslovnog-jezika-njemackog-ili-engleskog
NJEMAČKI za iznajmljivače  10 ŠK.SATI 600,00 kn 09.3. - 13.3.2020. od PON do PET 15:00 -16:30 https://abc-strani-jezici.hr/shop/cijena/engleski-njemacki-ili-talijanski-za-iznajmljivace-9.3.-13.3.2020
           
NJEMAČKI za HIP djelatnike
 
10 ŠK.SATI 600,00 kn 16.3. - 20.3.2020. od PON do PET 15:00 -16:30 https://abc-strani-jezici.hr/shop/cijena/radionica-za-djelatnike-u-hotelijerstvu-i-gastronomiji-16.3.-20.3.2020
ENGLESKI  
ENGLESKI za iznajmljivače 10 ŠK.SATI 600,00 kn 09.3. - 13.3.2020. od PON do PET 15:00 -16:30 https://abc-strani-jezici.hr/shop/cijena/engleski-njemacki-ili-talijanski-za-iznajmljivace-9.3.-13.3.2020
Engleski za HIP djelatnike
 
10 šk.sati 600,00 kn 16.3. - 20.3.2020. od PON do PET 15:00 -16:30 https://abc-strani-jezici.hr/shop/cijena/radionica-za-djelatnike-u-hotelijerstvu-i-gastronomiji-16.3.-20.3.2020
Business Presentation in English 4 šk.sata 480,00 kn 13.3. PET 8-9:30 10-11:30 https://abc-strani-jezici.hr/shop/cijena/radionice-poslovnog-jezika-njemackog-ili-engleskog
Engleski u prodaji 4 šk.sata 480,00 kn 3.4. PET 8:30-10 i 10:30-12:00 https://abc-strani-jezici.hr/shop/cijena/radionice-poslovnog-jezika-njemackog-ili-engleskog
Međunarodno pregovaranje 6 šk.sati 720,00 kn

30. i 31.3.

PON i UT 17-19:15 https://abc-strani-jezici.hr/shop/cijena/radionica-engleskog-medunarodno-pregovaranje
TALIJANSKI/ŠPANJOLSKI/FRANCUSKI  
Talijanski ili francuski ZA IZNAJMLJIVAČE 10 ŠK.SATI 600,00 kn 09.3. - 13.3.2020. od PON do PET 15:00 -16:30 https://abc-strani-jezici.hr/shop/cijena/engleski-njemacki-ili-talijanski-za-iznajmljivace-9.3.-13.3.2020
Talijanski/francuski za HIP djelatnike
 
10 ŠK.SATI 600,00 kn 09.3. - 13.3.2020. od PON do PET 15:00 -16:30 https://abc-strani-jezici.hr/shop/cijena/radionica-za-djelatnike-u-hotelijerstvu-i-gastronomiji-16.3.-20.3.2020