RADIONICE na upit

prijave na info@abc-strani-jezici.hr

 
  Broj šk.sati  Cijena Trajanje Dan/vrijeme održavanja  
NJEMAČKI  
PISANJE POSLOVNOG E-MAILA 4 šk.sata         
Priprema za razgovor za posao na njemačkom 4 ŠK.SATA  

 

   
NJEMAČKI za iznajmljivače  10 ŠK.SATI       https://abc-strani-je
           
NJEMAČKI za HIP djelatnike
 
10 ŠK.SATI        
ENGLESKI  
ENGLESKI za iznajmljivače 10 ŠK.SATI        
Engleski za HIP djelatnike
 
10 šk.sati        
Business Presentation in English 4 šk.sata        
Engleski u prodaji 4 šk.sata        
Međunarodno pregovaranje 6 šk.sati  

 

   
TALIJANSKI/ŠPANJOLSKI/FRANCUSKI  
Talijanski ili francuski ZA IZNAJMLJIVAČE 10 ŠK.SATI   .    
Talijanski/francuski za HIP djelatnike
 
10 ŠK.SATI   .