Individualni tečaj First class intensive

Individualni tečaj First class intensive karakterističan je po svojoj velikoj efikasnosti.

Nastava je u potpunosti fokusirana na polaznika i njegove interese.

Ciljevi First class intensive tečaja razlikuju se koliko i njegovi polaznici.

Program First class intensive tečaja:

 • poslovni strani jezik
 • poslovna korespondencija
 • brušenje komunikacijskih vještina
 • priprema za polaganje međunarodnih ispita
 • priprema za novi posao
 • usavršavanje stranog jezika
 • učenje novog stranog jezika od samog početka

Vrijeme održavanja tečaja definira se prije početka tečaja prijedlogom termina na info@abc-strani-jezici.hr

 • DINAMIKA: 2 × 2, 3 × 2, 4 × 2 šk. sata
 • TRAJANJE:  max 1 mjesec
 • FOND SATI: 15
 • CIJENA: 2.750,00 kn

*Cijena tečaja uključuje:
– test poznavanja jezika
– literaturu za tečaj
– certifikat o završenom tečaju na hrvatskom i engleskom jeziku (po položenom pismenom i usmenom ispitu)

 

Individualni sat stranog jezika

Individualni sat stranog jezika karakterističan je po svojoj velikoj efikasnosti.

Nastava je u potpunosti fokusirana na polaznika i njegove interese.

Ciljevi individualnog sata stranog jezika su različiti kao i njegovi polaznici:

 • poslovni strani jezik
 • poslovna korespondencija
 • brušenje komunikacijskih vještina
 • priprema za polaganje međunarodnih ispita
 • priprema za novi posao
 • usavršavanje stranog jezika
 • učenje novog stranog jezika od samog početka

 

 • DINAMIKA: 1*2 (minimalna dinamika)
 • CIJENA: 190,00 kn

*Cijena tečaja uključuje:
– literaturu za tečaj
– uvjerenje o završenom tečaju ukoliko se polaznik odluči na završni ispit (za minimalan broj od 8 školskih sati)

Vrijeme održavanja tečaja definira se prije početka tečaja prijedlogom termina na info@abc-strani-jezici.hr

 

Poluindividualni sat stranog jezika (2-4 polaznika)

DINAMIKA: 1*2 ili 1*3

CIJENA: 100 kn po osobi po šk.satu (za 2 polaznika na tečaju)
CIJENA: 60 kn po osobi po šk.satu (za 3 polaznika na tečaju)
CIJENA: 50 kn po osobi po šk.sati (za 4 polaznika na tečaju)

Vrijeme održavanja tečaja definira se prije početka tečaja prijedlogom termina na info@abc-strani-jezici.hr