INDIVIDUALNI ONLINE TEČAJ 20 ŠK.SATI / INDIVIDUAL ONLINE COURSE 20 SCHOOL HRS

Individualni online tečaj njemačkog, engleskog, talijanskog, španjolskog, francuskog, ruskog, slovenskog, norveškog ili hrvatskog za strance

Individual online course in German, English, Italian, Spanish, French, Russian, Slovenian, Norwegian or Croatian for foreigners

Individualni tečaj karakterističan je po svojoj velikoj efikasnosti te je pravi izbor za one koji žele pohađati tečaj u potpunosti prilagođen svojim potrebama, željama i mogućnostima. Nastava je u potpunosti fokusirana na polaznika i njegove interese.

The individual course is characterized by its great efficacy and is the right choice for those who wish to attend the course tailored to their needs, wishes and skills. The classes are focused solely on the student and their interests.

Vrijeme održavanja tečaja definira se prije kupovine i početka tečaja prijedlogom termina na info@abc-strani-jezici.hr

The dates and times of the classes are defined prior to payment and the beginning of classes via info@abc-strani-jezici.hr

Mjesto održavanja tečaja: online

The classes are held: online

  • DINAMIKA: minimalna dinamika održavanja tečaja je 1*2/1*3 šk.sata tjedno po unaprijed dogovorenoj dinamici
  • FOND SATI: 20
  • ROK iskoristivost tečaja: 10 tjedana od naručivanja tečaja
  • kupnjom paketa od 20 šk.sati ostvaruješ popust kojim dobivaš u manjoj cijeni 2 šk.sata više​​

​Cijena tečaja uključuje:
– literaturu za tečaj
– certifikat o završenom tečaju na hrvatskom i engleskom jeziku (po položenom pismenom i usmenom ispitu) ukoliko polaznik odluči polagati ispit

  • DYNAMICS: the minimum weekly class dynamics is 1x2 school hrs or 1x3 school hrs, following a schedule previously agreed upon with the teacher
  • SCHOOL HOURS: 20
  • THE DEADLINE for course completion: 10 weeks from buying the course
  • this offer gives you 20 school hours at the price of 18

The price includes:
– course materials
– the certificate of completion in both Croatian and English (upon successful completion of the oral and the written exam) should the student decide to take the exam

Tečaj se održava u našim prostorijama ili online.

Program tečaja može biti:

- poslovni strani jezik
- poslovna korespondencija
- brušenje komunikacijskih vještina
- priprema za polaganje međunarodnih ispita
- priprema za novi posao
- usavršavanje stranog jezika
- učenje novog stranog jezika od samog početka

The classes are held in our school or online.

The program of the course can be varied:

- business language
- business correspondence
- communication skills 
- preparatory classes for international exams
- preparatory classes for new job positions
- perfecting a foreign language
- learning a new language from the very beginning

 

Ako vam je potreban R1 račun ljubazno Vas molimo da u napomeni ostavite potrebne podatke (ime firme, OIB, adresa).

Načini plaćanja za kupovinu putem webshopa https://abc-uciliste.hr/cjenik/edukacija/nacin-placanja

Opći uvjeti poslovanja https://abc-uciliste.hr/cjenik/edukacija/opci-uvjeti-poslovanja

Raskid ugovora https://abc-uciliste.hr/raskid-ugovora/

Zaštita osobnih podataka https://abc-uciliste.hr/uvjeti/poslovanje/zastita-osobnih-podataka/

Usluga po navedenoj cijeni može se kupiti samo putem webshopa i ne može se zbrajati s drugim popustima.

 

Should you need an R1 receipt, in the section "Napomena" please provide the necessary details (Company Name, OIB, address).

Payment methods for shopping in our webshop:  https://abc-uciliste.hr/cjenik/edukacija/nacin-placanja

General business terms:

 

 https://abc-uciliste.hr/cjenik/edukacija/opci-uvjeti-poslovanja

https://abc-uciliste.hr/raskid-ugovora/

https://abc-uciliste.hr/uvjeti/poslovanje/zastita-osobnih-podataka/

 

The course can only be purchased at the stated price through the webshop and cannot be combined with other discounts.

Imate pitanja?
3.040,00 kn 3.800,00 kn