Premium express hrvatski B2 1.2. - 3.2.2023.
  • Trajanje / Duration 1.2. - 3.2.2023.
  • Broj šk. sati / Nr. of school hours 90

Premium express hrvatski B2 1.2. - 3.2.2023.

Premium express hrvatski B2 1.2. - 3.2.2023.

Premium express Croatian B2  1.2. - 3.2.2023.

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele u što kraćem vremenskom roku i što većem intenzitetom pohađati tečaj hrvatskog jezika. Tečaj je koncipiran po uzoru na intenzivne tečajeve stranih jezika u inozemstvu i jedan je od najpopularnijih tečajeva. 

The course is intended for students who wish to attend the Croatian language course as quickly as possible and as intensely as possible.The course is modeled after intensive foreign language courses abroad and is one of the more popular courses.

Nastava stranog jezika je interaktivna, a teme i situacije koje se obrađuju su iz svakodnevnog privatnog i/ili poslovnog okruženja i počiva na temeljima nastave komunikativne metode. Premium express tečaj usredotočen je na sve aspekte stranog jezika, od komunikacije, preko gramatičkih vježbi, čitanja, pisanja, slušnih i govornih vježbi. 
Polaznik će vježbati strani jezik kroz razne aktivnosti, uključujući rasprave, čitanje novinskih članaka, recenzije aktualnih događaja, igre, telefonskih razgovora, intervjua, gledanje filmova, slušanje pjesama i dr. aktivnosti vezanih za svakodnevne životne situacije.

 Foreign language teaching is interactive and the topics and situations addressed are from the everyday private and/or business environment and is built on the foundations of communicative teaching method. The Premium Express course focuses on all aspects of a foreign language, from communication, through grammar exercises, reading, writing, listening and speaking exercises.

The student will practice foreign language through various activities, including discussions, reading newspaper articles, reviews of current events, games, telephone conversations, interviews, watching movies, listening to songs and other activities related to everyday life situations.

Po uspješno završenom ispitu polaznik dobiva certifikat na hrvatskom i engleskom jeziku prema standardu Vijeća Europe o završenoj A1+A2 razini.

Upon successful completion of the exam, the student receives a certificate in Croatian and English according to the Council of Europe standard on the completed A1 + A2 level.

Po kupnji tečaja, potrebno je potvrditi rezervaciju mjesta za odabrani termin uz priloženu potvrdu za kupnju na 

Cijena tečaja ne uključuje nastavni materijal, a definira ga izdavač.

Ponuda je aktivna do popunjenja mjesta u grupi. 

Upon purchase of the course, it is necessary to confirm the reservation of the place for the chosen date with the purchase confirmation attached to the address uciliste.jezici@gmail.com

The course price does not include the course material and is defined by the publisher.

The offer is active until the place in the group is filled.

Fond sati: 90 šk.sati

School hours: 90 school hours

Dinamika: 5*4 šk.sati tjedno od PON do PET

Dynamics: 5*4 school hrs per week from Monday to Friday

Trajanje: 1.2. - 3.2.2023.

Duration: 1.2. - 3.2.2023.

Vrijeme održavanja: 

1. 9:00 - 10:30 30 min pauza 11:00 - 12:30

2. 13:00 - 14:30 30 min pauze 15:00 - 16:30

3. 17:30 - 19:00 15 min pauze 19:15 - 20:45

Broj polaznika: min 4, max 8

 

Run time:

1. 9:00 - 10:30 (30 min break) 11: 00-12: 30 

2. 13:00 - 14:30 (30 min break) 15:00 - 16:30

3. 17:45 - 19:15 (15 min break) 19:30 - 21:00

Number of students: min 4, max 8

The offer is active until the place is filled.

Načini plaćanja za kupovinu putem webshopa

Payment methods for online shoppinghttps://abc-strani-jezici.hr/cjenik-tecaj-stranih-jezika/hrvatska/web-shop-nacini-placanja

Opći uvjeti poslovanja:

General business terms

1. https://abc-uciliste.hr/cjenik/edukacija/opci-uvjeti-poslovanja

2. https://abc-uciliste.hr/raskid-ugovora/

Usluga po navedenoj cijeni može se kupiti samo putem webshopa.

The course at the stated price can only be purchased through the webshop.

Imate pitanja?
597,25 € 4.499,98 kn

Dostupno: 24kom

Trenutno nedostupno