Oblik i sadržaj ove Obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu sastavljen je u skladu s propisanim odredbama Pravilnika Ministarstva gospodarstva RH, na temelju Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14).

1. Računanje roka za jednostrani raskid Ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana od dana sklapanja Ugovora bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom:

  • poštom na adresu Učilište Abc strani jezici, Janka Draškovića 23, 10 430 Samobor  ili
  • elektroničkom poštom na adresu info@abc-strani-jezici.hr u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, OIB, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i primjer Obrasca za jednostrani raskid ugovora kojeg možete pronaći na našim mrežnim stranicama www.abc-uciliste.hr

2. Učinci jednostranog raskida ugovora

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.

Da bi Vam mogli pravovremeno izvršiti povrat uplaćenog novca, dužni ste uz pisanu izjavu o jednostranom raskidu ugovora obavijestiti Učilište Abc strani jezike o svim potrebnim podacima o Vašem tekućem ili žiro računu, poslovnoj banci kod koje se vodi navedeni račun i drugim relevantnim podacima koji su potrebni da bi se povrat novca ispravno i pravovremeno proknjižio na Vašem odabranom računu. Ako podatke dostavljete na elektroničku poštu, svi dokumenti moraju biti u PDF formatu.

Uz navedenu izjavu o jednostranom raskidu ugovora obavezno priložite preslike originala obje strane Vaše osobne iskaznice i prednje strane kartice odabranog žiro ili tekućeg računa u Vašoj poslovnoj banci. Ako podatke dostavljete na elektroničku poštu, svi dokumenti moraju biti u PDF formatu.

3. Korištenje usluga prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora

Ako je na Vaš zahtjev izvršavanje usluge tečaja stranih jezika  započelo tijekom roka za jednostrani raskid ugovora, dužni ste nam platiti iznos koji je razmjeran onom što je izvršeno do trenutka kada ste nas obavijestili o jednostranom raskidu ovog Ugovora.